Умови надання послуг

На роздрібному ринку електричної енергії споживання та використання електричної енергії для потреб електроустановки споживача здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та продажу (постачання) електричної енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання електричної енергії, надання послуг комерційного обліку, які укладаються відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ) , Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу та Кодексу комерційного обліку.

Постачання електричної енергії здійснюється електропостачальником на підставі договору про постачання електричної енергії споживачу, який розробляється електропостачальником на основі Примірного договору про постачання електричної енергії споживачу та укладається в установленому ПРРЕЕ порядку.

Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, який розробляється постачальником універсальних послуг на основі Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг та укладається в установленому ПРРЕЕ порядку. Постачальник універсальної послуги не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, електроустановки якого розташовані на території діяльності постачальника універсальної послуги, в укладенні такого договору.

Постачальник “останньої надії” здійснює постачання електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником “останньої надії”, який розробляється постачальником “останньої надії” на основі Типового договору про постачання електричної енергії постачальником “останньої надії” та вважається укладеним у визначених законодавством України та ПРРЕЕ випадках, у разі настання яких споживач безакцептно приймає умови договору про постачання електричної енергії постачальником “останньої надії”.

Закінчення трирічного строку, на який було призначено постачальника “останньої надії”, або шестимісячного строку тимчасового покладення обов’язків постачальника універсальної послуги та/або постачальника “останньої надії” на електропостачальника Кабінетом Міністрів України є умовою безакцептного припинення дії договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг або договору про постачання електричної енергії постачальником “останньої надії”, що не обмежує права електропостачальника здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами.

Обов’язки, права та відповідальність постачальника універсальної послуги та/або постачальника “останньої надії” покладаються на електропостачальника в установленому законодавством порядку. Покладення на електропостачальника обов’язків, прав та відповідальності постачальника універсальної послуги та/або постачальника “останньої надії” не обмежує електропостачальника у здійсненні діяльності з постачання електричної енергії за вільними цінами. У такому випадку витрати та доходи електропостачальника за кожним із зазначених видів діяльності мають обліковуватися окремо.

Зміна електропостачальника з будь-яких причин, зміна організаційно-правової форми, форми власності чи економічного стану електропостачальника, зміна споживача на об’єкті в установленому ПРРЕЕ порядку не може призводити до обмеження чи припинення постачання електричної енергії споживачу, якщо останній виконує свої зобов’язання згідно з договором та ПРРЕЕ. Для реалізації права на вільний вибір електропостачальника споживач повинен мати укладений з оператором системи договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.

Укладення, внесення змін, продовження строку дії чи розірвання будь-якого із договорів, передбаченого ПРРЕЕ, здійснюється відповідно до вимог законодавства та ПРРЕЕ.

Для договорів, які укладаються шляхом приєднання до умов договору, укладення договору можливе шляхом підписання заяв-приєднань, оплати виставленого рахунку, споживання будь-якого обсягу електричної енергії (за умови відсутності направлених заперечень щодо договірних умов в цілому чи частково) через особистий кабінет в електронній формі (в установленому законодавством порядку).

На роздрібному ринку не допускається споживання (використання) електричної енергії споживачем без укладення відповідно до ПРРЕЕ договору з електропостачальником та інших договорів, передбачених ПРРЕЕ.

Електропостачальники зобов’язані повідомляти оператора системи розподілу (передачі) про укладення та припинення договору із споживачем в установленому ПРРЕЕ порядку.

При переході права власності (користування) на об’єкт до нового власника (користувача) переходять права та обов’язки за договорами, укладеними відповідно до ПРРЕЕ.

Спірні питання між споживачем та постачальником електричної енергії або оператором системи чи іншим учасником роздрібного ринку вирішуються сторонами шляхом переговорів та у разі неможливості дійти згоди у зазначений спосіб, що підтверджується хоча б однією із сторін документально, розглядаються за зверненням споживача або іншого учасника роздрібного ринку в межах наданих законодавством повноважень енергетичним омбудсменом, Регулятором або судом. До вирішення спірного питання у межах компетенції можуть залучатись центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики. Розгляд скарг побутових та малих непобутових споживачів на дії чи бездіяльність електропостачальників та операторів систем розподілу, вирішення спорів між ними здійснюється також енергетичним омбудсменом (у тому числі спорів за участю інших учасників роздрібного ринку).

Енергетичний нагляд в електроенергетиці, нагляд за охороною праці, контроль у сфері енергозбереження здійснюються персоналом підрозділів центральних органів виконавчої влади, на яких покладені відповідні обов’язки згідно із законодавством України.


ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!
Перейти до вмісту