ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія"

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, з 01.03.2017, встановлені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.03.2015 за № 235/26680 (далі – Тарифи). Відповідно до пункту 1.2 Тарифів, в окрему категорію споживачів виділено населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості).

На сьогодні системи електроопалення вважаються обладнаними у встановленому порядку, якщо вони встановлені у відповідності до проектної документації. Підтвердженням встановлення електрообладнання для опалення є документи про уведення в експлуатацію відповідних установок.

Слід відмітити, що без розроблення проектної документації масове встановлення побутовими споживачами електроустановок може привести до збільшення приєднаної потужності струмоприймачів, що в свою чергу може спричинити аварії у зовнішніх електричних мережах, у тому числі спрацювання комутаційних апаратів захисту та припинення електропостачання будинку. Звертаємо увагу, що споживач має право замовити проект електропостачання житлового будинку або окремої квартири в будь-якій організації, що має дозвіл (ліцензію) на виконання проектних робіт.

Разом з тим, зазначаємо, що відповідно до положень статті 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» встановлено, що проект – документація для будівництва об’єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об’єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

Згідно з абзацом другим пункту 3.1 глави 3 розділу IV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 (із змінами) (далі – ПТЕЕС), для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок у споживача повинна бути технічна документація, зокрема, затверджена проектна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами.

Звертаємо увагу, що відповідно до визначення, наведеного в пункті 3.1 розділу ІІІ ПТЕЕС, уведення в експлуатацію – це дія, що фіксує готовність енергоустановки до використання за призначенням, яка документально оформлена в установленому порядку.

Підтвердженням того, що електроопалювальна установка уведена в експлуатацію може бути один з таких документів:

 1. технічний паспорт (житлового будинку або окремої квартири), в якому у графі «вид опалення» зазначене електроопалення;
 2. акт, складений інспектором Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, щодо обстеження стану електрообладнання споживача з інформацією про наявність та готовність до використання за призначенням електроопалювальної установки;
 3. акт, складений представником енергорозподільчої компанії, про наявність та готовність до використання за призначенням електроопалювальної установки;
 4. відмітка сервісного центру про уведення електроопалювальної установки в експлуатацію під час її взяття на гарантійне обслуговування.

Водночас повідомляємо, що Правила роздрібного ринку електричної енергії (далі – Правила), затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, регулюють взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником (електропостачальниками) та споживачем (для власного споживання), а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, визначеними цими Правилами.

Відповідно до пункту 5 постановляючої частини постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, протягом двох років з дати набрання чинності Правилами оператор системи розподілу (далі – ОСР) оформити за всіма об’єктами споживачів універсальної послуги паспорт точки розподілу за формою, встановленою Правилами. Оформлені паспорти точок розподілу є невід’ємною частиною договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та згодою споживача універсальної послуги на надання послуг з розподілу електричної енергії на умовах, визначених у паспорті точки розподілу.

Згідно з вимогами пункту 2.1.4 Правил Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на основі типового договору, що є додатком 3 до цих Правил.

На вимогу споживача ОСР протягом трьох робочих днів від дати звернення повинен надати споживачу підписаний ОСР примірник укладеного договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії у паперовій формі.

За ініціативою однієї із сторін договір споживача про розподіл електричної енергії оформлюється в паперовій формі.

У разі необхідності визначення за взаємною згодою сторін додаткових умов договору, які конкретизують умови договору, форму якого встановлено цими Правилами, договір оформляється в паперовій формі.

Абзацом 8 пункту 2.1.4 Правил визначено, що на письмову вимогу власника об’єкта ОСР зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати отримання такого письмового звернення надати підписаний уповноваженою особою ОСР паспорт точки розподілу за кожною такою точкою за об’єктом споживача та/або паперову форму договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Усі зміни та доповнення до паспорту точки розподілу оформлюються у разі зміни технічних характеристик об’єкта після отримання послуги з приєднання та/або на підставі узгоджених проектних рішень, виконання яких підтверджено документально. Слід зазначити, що при внесені відповідних змін до паспорту точки розподілу, сторони мають зафіксувати останні покази засобу обліку.

Отже, побутовий споживач, який має намір отримати тариф для населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості) (далі – тариф на електроопалення), повинен письмово звернутися до ОСР, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднані електроустановки споживача, одночасно надавши копію проекту електропостачання об’єкта побутового споживача (житлового будинку або окремої квартири) з електроопаленням та підтверджуючі документи про введення в експлуатацію електроопалювальної установки на об’єкті побутового споживача (в житловому будинку або в квартирі багатоквартирного будинку). При цьому, зауваження до проектної документації, які не стосуються договірної потужності, обліку, уставок релейного захисту, не можуть бути підставою для відмови у наданні побутовому споживачу паспорту точки розподілу з відміткою щодо можливості застосування тарифу на електроопалення.

У разі якщо потужність електроопалювальної установки не перевищує дозволену потужність (у тому числі, якщо проектна та технічна документація по будинку в цілому не передбачає облаштування даної квартири електроопаленням), ОСР протягом десяти робочих днів з дня реєстрації письмового звернення надає побутовому споживачу підписаний паспорт точки розподілу з відміткою щодо можливості застосування тарифу на електроопалення.

Водночас, якщо встановлення додаткового електрообладнання призведе до збільшення величини дозволеної потужності об’єкта побутового споживача/потужності електропостачання багатоквартирного будинку в цілому, то побутовий споживач/власник будинку (організація, на балансі якої знаходиться будинок) відповідно замовляє в ОСР послугу з приєднання додаткової електричної потужності відповідно до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310.

Зазначимо, що отримавши паспорт точки розподілу з відміткою щодо можливості застосування тарифу на електроопалення, споживач має звернутися до постачальника універсальних послуг (далі – ПУП) із заявою про застосування тарифу на електроопалення, надавши йому копію підписаного ОСР паспорта точки розподілу з відміткою. Після цього ПУП вносить зміни у договір постачання електричної енергії споживачу в частині застосування тарифу на електроопалення.

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до підпункту 6.2.1 пункту 6.2 розділу 6 ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013 «Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об’єктів житлового і громадського призначення» (далі – Настанова), затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.01.2013 № 25, для улаштування стаціонарних систем електроопалення слід застосовувати передбачені проектним рішенням і тільки сертифіковані електронагрівальні пристрої заводського виготовлення або обладнання, на яке розроблені і діють технічні умови, а саме:

 • електричні котли різних типів;
 • електричні теплогенератори різних типів;
 • акумуляційні електропечі;
 • променисті електропечі;
 • електричні нагрівальні панелі для опалення приміщення, у тому числі акумуляційні рідинні електричні нагрівальні панелі, включаючи водяні електричні нагрівальні панелі;
 • електричні нагрівальні кабелі, вбудовані в конструкційні елементи будівель;
 • електричні конвектори або комбіновані електроводяні конвектори;
 • теплові насоси з електроприводом компресорів;
 • електричні насосні установки з вихровою трубою.

Зазначена Настанова призначена для використання підприємствами, установами і організаціями, що діють на території України, суб’єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності, які виконують функції проектування, монтування й експлуатації системи електроопалення об’єктів житлового і громадського призначення.

При цьому, призначення устаткування (товару) визначає його виробник у технічній документації на таке устаткування (товар). Таким чином, якщо устаткування віднесено до переліку електронагрівальних пристроїв заводського виготовлення або обладнання, на яке розроблені і діють технічні умови, наведених у Настанові, то таке устаткування є електроопалювальною установкою.

Ураховуючи зазначене, у разі неперевищення дозволеної потужності, споживач для застосування тарифу на електроопалення має надати такі документи:

 1. оператору системи розподілу – копію проєкта облаштування об’єкту (житлового будинку або окремої квартири) електроопалювальними установками (згідно із переліком електронагрівальних пристроїв, зазначених у Настанові) та підтверджуючі документи про уведення в експлуатацію відповідних установок;
 2. постачальнику універсальних послуг – відповідну заяву про застосування тарифу на електроопалення, до якої додається копія підписаного ОСР паспорта точки розподілу з відміткою щодо можливості застосування тарифу на електроопалення.

Для споживача тариф на електроопалення має застосовуватися постачальником універсальних послуг з наступного розрахункового періоду.

ПЕРЕДАЧА ПОКАЗІВ ЛІЧИЛЬНИКА
Виробництво електричної енергії
Питання відповідь
Мобільний додаток «Енергетика Онлайн»
Антикорупційна програма
Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» повідомляти за номером телефону +380 512 77 63 03

Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія», вчинення корупційних або повязаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) можна повідомляти наступними засобами звязку:

 • номер телефону - +380 512 77 63 03;
 • адреса електронної пошти - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Години прийому усних та письмових повідомлень Уповноваженим з антикорупційної діяльності: з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця з 08:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 12:48) за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 39/1, каб. 403.

Сайт відвідали

01432234
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
За весь час
1573
1667
1573
1418832
36339
59109
1432234

Ваш IP: 34.91.8.62
Зараз: 18-10-2021 23:10

Новини

Нові тарифи для побутових споживачів!
Шановні споживачі, доводимо до вашої уваги інформацію щодо рівня епідемічної...
Нові тарифи на електричну енергію для побутових споживачів...
УВАГА! ПРИПИНЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ! Згідно Закону України від 15...
З Днем Незалежності України! Шановні співвітчизники, громадяни нашої...
Більше новин тут...