ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія"

Приклад розрахунку двузонного приладу обліку

 

 

Т 1 (день) – 600 кВт*год

Т 2іч) – 300 кВт*год

 

Розрахунок питомої ваги:

Так як тариф на електроенергію ділиться на тарифні блоки (до 100 кВт*год, понад 100 кВт*год) і кожен тарифний блок – це загальна кількість кВт*год, які даються для розрахунку за спожиту електроенергію для денної і нічної зони доби -  при використанні двузоного приладу обліку потрібно розраховувати питому вагу обсягу електричної енергії, яку спожили в відповідну зону доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді.

 

1)   Розраховуємо загальне споживання електроенергії, яку спожили в розрахунковому періоді. Для цього додаємо денне і нічне споживання електроенергії в розрахунковому періоді:

Т загальне = Т 1 (день) + Т 2 (ніч)

Т загальне = 600 + 300 = 900 кВт*год

2)     Для розрахунку питомої ваги для денної зони доби - ділимо споживання електроенергії денної зони доби розрахункового періоду на загальне споживання електроенергії в цьому розрахунковому періоді:

 

Питома вага по Т 1:

К 1 = Т 1 (день)/Т загальне                                                   К 1= 600/900 = 0,67

 

3)     Для розрахунку питомої ваги для нічної зони доби - ділимо споживання електроенергії нічного зони доби розрахункового періоду на загальне споживання електроенергії в цьому розрахунковому періоді:

 

Питома вага по Т 2:  

             

К 2 = Т 2 (ніч)/Т загальне                                                      К 2 = 300/900 = 0,33

4)   Розраховуємо кількість електроенергії (кВт/год.), яку спожили вдень в першому тарифному блоці (до 100 кВт/год.) і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:

 

Т1 (до 100 кВт*год) = 100 * К 1

Т1 (до 100 кВт*год) = 100 * 0,67 = 67 кВт*год      

S1 (до 100 кВт*год) = 67 кВт*год * 0,90 грн = 60,30 грн

5)   Розраховуємо кількість електроенергії (кВт*год), яку спожили вночі в першому тарифному блоці (до 100 кВт*год) і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:

 

Т 2 (до 100 кВт*год) = 100 * К 2

Т 2 (до 100 кВт*год) = 100 * 0,33 = 33 кВт*год       

S 2 (до 100 кВт*год) = 33 кВт*год * 0,45 грн = 14,85 грн

 

6)    Розраховуємо кількість електроенергії (кВт*год), яку спожили вдень в тарифному блоці понад 100 кВт*год і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:

Для цього - від загального споживання електроенергії денної зони доби розрахункового періоду віднімаємо кількість електроенергії, яку спожили вдень в першому тарифному блоці (до 100 кВт*год):

 

Т1 (понад 100 кВт*год) = Т 1 (загальне) – Т 1 (до 100 кВт*год)

Т1 (понад 100 кВт*год) = 600 – 67 = 533 кВт*год      

S1 (понад 100 кВт*год) = 533 кВт*год * 1,68 грн = 895,44 грн

 

7)     Розраховуємо кількість електроенергії (кВт*год), яку спожили вночі в тарифному блоці понад 100 кВт*год і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:

Для цього - від загального споживання електроенергію нічної зони доби розрахункового періоду віднімаємо кількість електроенергії, яку спожили вночі в першому тарифному блоці до 100 кВт*год:

 

Т2 (понад 100 кВт*год) = Т2 (загальне) – Т2 (до 100 кВт*год)

Т2 (понад 100 кВт*год) = 300 – 33 = 267 кВт*год      

S2 (понад 100 кВт*год) = 267 кВт*год * 0,84 грн = 224,28 грн

8)      Розраховуємо загальну суму до сплати:

 

Сума до сплати = S 1 (до 100 кВт*год) + S 1 (понад 100 кВт*год) + S 2 (до 100 кВт*год) + S 2 (понад 100 кВт*год).

Сума до сплати = 60,30 грн + 14,85 грн + 895,44 грн + 224,28 грн = 1194,87 грн.


Приклад розрахунку тризонного лічильника  

Т 1 (пік) – 400 кВт*год

Т 2 (напівпік) – 300 кВт*год                            

Т 3 (ніч) – 600 кВт*год

 

Розрахунок питомої ваги:

Так як тариф на електроенергію ділиться на тарифні блоки (до 100 кВт*год, понад 100 кВт*год) і кожен тарифний блок – це загальна кількість кВт*год, які даються для розрахунку за спожиту електроенергію для пікової, напівпікової і нічної зони доби -  при використанні тризонного приладу обліку потрібно розраховувати питому вагу обсягу електричної енергії, яку спожили в відповідну зону доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді.

 

  • Розрахуємо загальне споживання електроенергії, яку спожили в розрахунковому періоді. Для цього додаємо пікове, напівпікове та нічне споживання електроенергії в розрахунковому періоді:

 

Т загальне = Т 1 (пік) + Т 2 (напівпік) + Т 3 (ніч)

Т загальне = 400 + 300 + 600 = 1300 кВт*год

 

  • Для розрахунку питомої ваги – ділимо споживання кожної зони доби розрахункового періоду на загальне споживання електроенергії в цьому розрахунковому періоді:

 

Питома вага по Т 1:

К 1 = Т 1 (пік)/Т загальне                                        К 1 = 400/1300 = 0,31

 

Питома вага по Т 2:

К 2 = Т 2 (напівпік)/Т загальне                               К 2 = 300/1300 = 0,23

 

Питома вага по Т3:

К 3 = Т 3 (ніч)/Т загальне                                        К 3 = 600/1300 = 0,46

 

  • Розраховуємо кількість електроенергії (кВт*год), яку спожили в першому тарифному блоці (до 100 кВт*год) і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:

 

Т 1 (до 100 кВт*год) = 100 * 0,31 = 31 кВт*год

Т 2 (до 100 кВт*год) = 100 * 0,23 = 23 кВт*год

Т 3 (до 100 кВт*год) = 100 * 0,46 = 46 кВт*год

 

Помножимо отриману кількість кВт*год на відповідний тариф:

 

S 1 (до 100 кВт*год) = 31 * 1,35 грн = 41,85 грн                          

S 2 (до 100 кВт*год) = 23 * 0,90 грн = 20,70 грн

S 3 (до 100 кВт*год) = 46 * 0,36 грн = 16,56 грн

 

Вартість спожитої електроенергії в першому тарифному блоці S (до 100 кВт*год) = S 1 (до 100 кВт*год) + S 2 (до 100 кВт*год) + S 3 (до 100 кВт*год).  

 

S (до 100 кВт*год) = 41,85 грн + 20,70 грн + 16,56 грн = 79,11 грн

 

  • Розраховуємо кількість електроенергії (кВт*год), яку спожили в другому тарифному блоці (понад 100 кВт*год) і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:

 Т 1 (понад 100 кВт*год) = Т 1 (загальне) - Т 1 (до 100 кВт*год)Т 2 (понад 100 кВт*год) = Т 2 (загальне) - Т 2 (до 100 кВт*год)Т 3 (понад 100 кВт*год) = Т 3 (загальне) - Т 3 (до 100 кВт*год) Т 1 (понад 100 кВт*год) = 400 – 31 = 369 кВт*годТ 2 (понад 100 кВт*год) = 300 – 23 = 277 кВт*годТ 3 (понад 100 кВт*год) = 600 – 46 = 554 кВт*год Помножимо отриману кількість кВт*год на відповідний тариф: S 1 (понад 100 кВт*год) = 369 * 2,52 грн = 929,88 грнS 2 (понад 100 кВт*год) = 277 * 1,68 грн = 465,36 грнS 3 (понад 100 кВт*год) = 554 * 0,672 грн = 372,29 грн 

Вартість спожитої електроенергії в другому тарифному блоці S (понад 100 кВт*год) = S 1 (понад 100 кВт*год) + S 2 (понад 100 кВт*год) + S 3 (понад 100 кВт*год)

 

S (понад 100 кВт*год) = 929,88 грн + 465,36 грн + 372,29 грн = 1767,53 грн

 

5)         Розрахуємо загальну суму до сплати за спожиту електроенергію (1300 кВт*год):

 

Сума до сплати = S (до 100 кВт*год) + S (понад 100 кВт*год)Сума до сплати = 79,11 грн + 1767,53 грн = 1846,64 грн.

ПЕРЕДАЧА ПОКАЗІВ ЛІЧИЛЬНИКА
Виробництво електричної енергії
Питання відповідь
Мобільний додаток «Енергетика Онлайн»
Антикорупційна програма
Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» повідомляти за номером телефону +380 512 77 63 03

Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія», вчинення корупційних або повязаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) можна повідомляти наступними засобами звязку:

  • номер телефону - +380 512 77 63 03;
  • адреса електронної пошти - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Години прийому усних та письмових повідомлень Уповноваженим з антикорупційної діяльності: з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця з 08:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 12:48) за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 39/1, каб. 403.

Сайт відвідали

01432157
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
За весь час
1496
1667
1496
1418832
36262
59109
1432157

Ваш IP: 91.216.133.111
Зараз: 18-10-2021 22:05

Новини

Нові тарифи для побутових споживачів!
Шановні споживачі, доводимо до вашої уваги інформацію щодо рівня епідемічної...
Нові тарифи на електричну енергію для побутових споживачів...
УВАГА! ПРИПИНЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ! Згідно Закону України від 15...
З Днем Незалежності України! Шановні співвітчизники, громадяни нашої...
Більше новин тут...