ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія"

Приклад розрахунку двузонного приладу обліку

 

 

Т 1 (день) – 600 кВт*год

Т 2іч) – 300 кВт*год

 

Розрахунок питомої ваги:

Так як тариф на електроенергію ділиться на тарифні блоки (до 100 кВт*год, понад 100 кВт*год) і кожен тарифний блок – це загальна кількість кВт*год, які даються для розрахунку за спожиту електроенергію для денної і нічної зони доби -  при використанні двузоного приладу обліку потрібно розраховувати питому вагу обсягу електричної енергії, яку спожили в відповідну зону доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді.

 

1)   Розраховуємо загальне споживання електроенергії, яку спожили в розрахунковому періоді. Для цього додаємо денне і нічне споживання електроенергії в розрахунковому періоді:

Т загальне = Т 1 (день) + Т 2 (ніч)

Т загальне = 600 + 300 = 900 кВт*год

2)     Для розрахунку питомої ваги для денної зони доби - ділимо споживання електроенергії денної зони доби розрахункового періоду на загальне споживання електроенергії в цьому розрахунковому періоді:

 

Питома вага по Т 1:

К 1 = Т 1 (день)/Т загальне                                                   К 1= 600/900 = 0,67

 

3)     Для розрахунку питомої ваги для нічної зони доби - ділимо споживання електроенергії нічного зони доби розрахункового періоду на загальне споживання електроенергії в цьому розрахунковому періоді:

 

Питома вага по Т 2:  

             

К 2 = Т 2 (ніч)/Т загальне                                                      К 2 = 300/900 = 0,33

4)   Розраховуємо кількість електроенергії (кВт/год.), яку спожили вдень в першому тарифному блоці (до 100 кВт/год.) і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:

 

Т1 (до 100 кВт*год) = 100 * К 1

Т1 (до 100 кВт*год) = 100 * 0,67 = 67 кВт*год      

S1 (до 100 кВт*год) = 67 кВт*год * 0,90 грн = 60,30 грн

5)   Розраховуємо кількість електроенергії (кВт*год), яку спожили вночі в першому тарифному блоці (до 100 кВт*год) і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:

 

Т 2 (до 100 кВт*год) = 100 * К 2

Т 2 (до 100 кВт*год) = 100 * 0,33 = 33 кВт*год       

S 2 (до 100 кВт*год) = 33 кВт*год * 0,45 грн = 14,85 грн

 

6)    Розраховуємо кількість електроенергії (кВт*год), яку спожили вдень в тарифному блоці понад 100 кВт*год і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:

Для цього - від загального споживання електроенергії денної зони доби розрахункового періоду віднімаємо кількість електроенергії, яку спожили вдень в першому тарифному блоці (до 100 кВт*год):

 

Т1 (понад 100 кВт*год) = Т 1 (загальне) – Т 1 (до 100 кВт*год)

Т1 (понад 100 кВт*год) = 600 – 67 = 533 кВт*год      

S1 (понад 100 кВт*год) = 533 кВт*год * 1,68 грн = 895,44 грн

 

7)     Розраховуємо кількість електроенергії (кВт*год), яку спожили вночі в тарифному блоці понад 100 кВт*год і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:

Для цього - від загального споживання електроенергію нічної зони доби розрахункового періоду віднімаємо кількість електроенергії, яку спожили вночі в першому тарифному блоці до 100 кВт*год:

 

Т2 (понад 100 кВт*год) = Т2 (загальне) – Т2 (до 100 кВт*год)

Т2 (понад 100 кВт*год) = 300 – 33 = 267 кВт*год      

S2 (понад 100 кВт*год) = 267 кВт*год * 0,84 грн = 224,28 грн

8)      Розраховуємо загальну суму до сплати:

 

Сума до сплати = S 1 (до 100 кВт*год) + S 1 (понад 100 кВт*год) + S 2 (до 100 кВт*год) + S 2 (понад 100 кВт*год).

Сума до сплати = 60,30 грн + 14,85 грн + 895,44 грн + 224,28 грн = 1194,87 грн.


Приклад розрахунку тризонного лічильника  

Т 1 (пік) – 400 кВт*год

Т 2 (напівпік) – 300 кВт*год                            

Т 3 (ніч) – 600 кВт*год

 

Розрахунок питомої ваги:

Так як тариф на електроенергію ділиться на тарифні блоки (до 100 кВт*год, понад 100 кВт*год) і кожен тарифний блок – це загальна кількість кВт*год, які даються для розрахунку за спожиту електроенергію для пікової, напівпікової і нічної зони доби -  при використанні тризонного приладу обліку потрібно розраховувати питому вагу обсягу електричної енергії, яку спожили в відповідну зону доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді.

 

  • Розрахуємо загальне споживання електроенергії, яку спожили в розрахунковому періоді. Для цього додаємо пікове, напівпікове та нічне споживання електроенергії в розрахунковому періоді:

 

Т загальне = Т 1 (пік) + Т 2 (напівпік) + Т 3 (ніч)

Т загальне = 400 + 300 + 600 = 1300 кВт*год

 

  • Для розрахунку питомої ваги – ділимо споживання кожної зони доби розрахункового періоду на загальне споживання електроенергії в цьому розрахунковому періоді:

 

Питома вага по Т 1:

К 1 = Т 1 (пік)/Т загальне                                        К 1 = 400/1300 = 0,31

 

Питома вага по Т 2:

К 2 = Т 2 (напівпік)/Т загальне                               К 2 = 300/1300 = 0,23

 

Питома вага по Т3:

К 3 = Т 3 (ніч)/Т загальне                                        К 3 = 600/1300 = 0,46

 

  • Розраховуємо кількість електроенергії (кВт*год), яку спожили в першому тарифному блоці (до 100 кВт*год) і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:

 

Т 1 (до 100 кВт*год) = 100 * 0,31 = 31 кВт*год

Т 2 (до 100 кВт*год) = 100 * 0,23 = 23 кВт*год

Т 3 (до 100 кВт*год) = 100 * 0,46 = 46 кВт*год

 

Помножимо отриману кількість кВт*год на відповідний тариф:

 

S 1 (до 100 кВт*год) = 31 * 1,35 грн = 41,85 грн                          

S 2 (до 100 кВт*год) = 23 * 0,90 грн = 20,70 грн

S 3 (до 100 кВт*год) = 46 * 0,36 грн = 16,56 грн

 

Вартість спожитої електроенергії в першому тарифному блоці S (до 100 кВт*год) = S 1 (до 100 кВт*год) + S 2 (до 100 кВт*год) + S 3 (до 100 кВт*год).  

 

S (до 100 кВт*год) = 41,85 грн + 20,70 грн + 16,56 грн = 79,11 грн

 

  • Розраховуємо кількість електроенергії (кВт*год), яку спожили в другому тарифному блоці (понад 100 кВт*год) і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:

 Т 1 (понад 100 кВт*год) = Т 1 (загальне) - Т 1 (до 100 кВт*год)Т 2 (понад 100 кВт*год) = Т 2 (загальне) - Т 2 (до 100 кВт*год)Т 3 (понад 100 кВт*год) = Т 3 (загальне) - Т 3 (до 100 кВт*год) Т 1 (понад 100 кВт*год) = 400 – 31 = 369 кВт*годТ 2 (понад 100 кВт*год) = 300 – 23 = 277 кВт*годТ 3 (понад 100 кВт*год) = 600 – 46 = 554 кВт*год Помножимо отриману кількість кВт*год на відповідний тариф: S 1 (понад 100 кВт*год) = 369 * 2,52 грн = 929,88 грнS 2 (понад 100 кВт*год) = 277 * 1,68 грн = 465,36 грнS 3 (понад 100 кВт*год) = 554 * 0,672 грн = 372,29 грн 

Вартість спожитої електроенергії в другому тарифному блоці S (понад 100 кВт*год) = S 1 (понад 100 кВт*год) + S 2 (понад 100 кВт*год) + S 3 (понад 100 кВт*год)

 

S (понад 100 кВт*год) = 929,88 грн + 465,36 грн + 372,29 грн = 1767,53 грн

 

5)         Розрахуємо загальну суму до сплати за спожиту електроенергію (1300 кВт*год):

 

Сума до сплати = S (до 100 кВт*год) + S (понад 100 кВт*год)Сума до сплати = 79,11 грн + 1767,53 грн = 1846,64 грн.


Виробництво електричної енергії
Питання відповідь
Мобільний додаток «Енергетика Онлайн»
Антикорупційна програма
Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» повідомляти за номером телефону +380 512 77 63 03

Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія», вчинення корупційних або повязаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) можна повідомляти наступними засобами звязку:

  • номер телефону - +380 512 77 63 03;
  • адреса електронної пошти - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Години прийому усних та письмових повідомлень Уповноваженим з антикорупційної діяльності: з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця з 08:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 12:48) за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 39/1, каб. 403.

Сайт відвідали

01117828
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
За весь час
1165
1325
6668
1100523
27109
50315
1117828

Ваш IP: 185.159.163.148
Зараз: 16-04-2021 16:12

Новини

Зі святом весни – Міжнародним жіночим днем 8 Березня!
Шановні споживачі! На виконання Постанови Кабінету Міністрів України...
Субсидія – форма соціального захисту населення!       На сьогодні...
Брифінг за участю начальника управління житлово-комунального господарства ОДА Євгена Гладкова...
Надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії! ТОВ «Миколаївська електропостачальна...
Більше новин тут...