Приклад розрахунку двузонного приладу обліку


Т 1 (день) – 600 кВт/год.
Т 2 іч) – 300 кВт/год.

Розрахунок питомої ваги:
Так як тариф на електроенергію ділиться на тарифні блоки (до 100 кВт/год., понад 100 кВт/год.) и кожен тарифний блок – це загальна кількість кВт/год., які даються для розрахунку за спожиту електроенергію для денної і нічної зони доби - при використанні двузоного приладу обліку потрібно розраховувати питому вагу обсягу електричної енергії, яку спожили в відповідну зону доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді.

1) Розраховуємо загальне споживання електроенергії, яку спожили в розрахунковому періоді. Для цього додаємо денне і нічне споживання електроенергії в розрахунковому періоді:
Т загальне = Т 1 (день) + Т 2 (ніч)
Т загальне = 600 + 300 = 900 кВт/год.

2) Для розрахунку питомої ваги для денної зони доби - ділимо споживання електроенергії денної зони доби розрахункового періоду на загальне споживання електроенергії в цьому розрахунковому періоді:
Питома вага по Т 1:
К 1 = Т 1 (день)загальне К 1= 600/900 = 0,67

3) Для розрахунку питомої ваги для нічної зони доби - ділимо споживання електроенергії нічного зони доби розрахункового періоду на загальне споживання електроенергії в цьому розрахунковому періоді:
Питома вага по Т 2:
К 2 = Т 2 (ніч)загальне К 2 = 300/900 = 0,33

4) Розраховуємо кількість електроенергії (кВт/год.), яку спожили вдень ​​в першому тарифному блоці (до 100 кВт/год.) і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:
Т1 (до 100 кВт/год.) = 100 * К 1
Т1 (до 100 кВт/год.) = 100 * 0,67 = 67 кВт/год.
S1 (до 100 кВт/год.) = 67 кВт/год. * 0,90 грн. = 60,30 грн.

5) Розраховуємо кількість електроенергії (кВт/год.), яку спожили вночі ​​в першому тарифному блоці (до 100 кВт/год.) і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:
Т 2 (до 100 кВт/год.) = 100 * К 2
Т 2 (до 100 кВт/год.) = 100 * 0,33 = 33 кВт/год.
S 1 (до 100 кВт/год.) = 33 кВт/год. * 0,45 грн. = 14,85 грн.

6) Розраховуємо кількість електроенергії (кВт/год.), яку спожили вдень в тарифному блоці понад 100 кВт/год. і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:
Для цього - від загального споживання електроенергії денної зони доби розрахункового періоду віднімаємо кількість електроенергії, яку спожили вдень ​​в першому тарифному блоці (до 100 кВт/год.):
Т1 (понад 100 кВт/год.) = Т 1 (загальне) – Т 1 (до 100 кВт/год.)
Т1 (понад 100 кВт/год.) = 600 – 67 = 533 кВт/год.
S1 (понад 100 кВт/год.) = 533 кВт/год. * 1,68 грн. = 895,44 грн.

9) Розраховуємо кількість електроенергії (кВт/год.), яку спожили вночі в тарифному блоці понад 100 кВт/год. і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:
Для цього - від загального споживання електроенергію нічної зони доби розрахункового періоду віднімаємо кількість електроенергію, яку спожили вночі в першому тарифному блоці до 100 кВт/год.:
Т2 (понад 100 кВт/год.) = Т2 (загальне) – Т2 (до 100 кВт/год.)
Т2 (понад 100 кВт/год.) = 300 – 33 = 267 кВт/год.
S2 (понад 600 кВт/год.) = 267 кВт/год. * 0,84 грн. = 224,28 грн.

10) Розраховуємо загальну суму до сплати:
Сума до сплати = S 1 (до 100 кВт/год.) + S 1 (понад 100 кВт/год.) + S2 (до 100 кВт/год.) + S 2 (понад 100 кВт/год.).
Сума до сплати = 60,30 грн. + 14,85 грн. + 895,44 грн. + 224,28 грн. = 1194,87 грн.

Приклад розрахунку тризонного лічильника


Т1 (пік) – 400 кВт/год.
Т2 (напівпік) – 300 кВт/год.
Т3 іч) – 600 кВт/год.

Розрахунок питомої ваги:
Так як тариф на електроенергію ділиться на тарифні блоки (до 100 кВт/год., понад 100 кВт/год.) і кожен тарифний блок – це загальна кількість кВт/год., які даються для розрахунку за спожиту електроенергію для пікової, напівпікової і нічної зони доби - при використанні тризонного приладу обліку потрібно розраховувати питому вагу обсягу електричної енергії, яку спожили в відповідну зону доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді.

  1. Розрахуємо загальне споживання електроенергії, яку спожили в розрахунковому періоді. Для цього додаємо пікове, напівпікове та нічне споживання електроенергії в розрахунковому періоді:
Т загальне = Т 1 (пік) + Т 2 (напівпік) + Т3 (ніч)
Т загальне = 400 + 300 + 600 = 1300 кВт/год.

  1. Для розрахунку питомої ваги – ділимо споживання кожної зони доби розрахункового періоду на загальне споживання електроенергії в цьому розрахунковому періоді:
Питома вага по Т 1:
К 1 = Т 1 (пік)/Т загальне К 1 = 400/1300 = 0,31
Питома вага по Т 2:
К 2 = Т 2 (напівпік)/Т загальне К 2 = 300/1300 = 0,23
Питома вага по Т3:
К 3 = Т 3 (ніч)/Т загальне К 3 = 600/1300 = 0,46

  1. Розраховуємо кількість електроенергії (кВт/год.), яку спожили в першому тарифному блоці (до 100 кВт/год.) і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:
Т 1 (до 100 кВт/год.) = 100 * 0,31 = 31 кВт/год.
Помножимо отриману кількість кВт/год на відповідний тариф:
Т 1 (до 100 кВт/год.) = 31 * 1,35 грн. = 41,85 грн.
Т 2 (до 100 кВт/год.) = 100 * 0,23 = 23 кВт/год.
Т 2 (до 100 кВт/год.) = 23 * 0,90 грн. = 20,70 грн.
Т 3 (до 100 кВт/год.) = 100 * 0,46 = 46 кВт/год
Т 3 (до 100 кВт/год.) = 46 * 0,36 грн. = 16,56 грн.
Вартість спожитої електроенергії в першому тарифному блоці (до 100 кВт/год.) = Т1 (до 100 кВт/год.) + Т2 (до 100 кВт/год.) + Т3 (до 100 кВт/год.).
Вартість = 41,85 грн. + 20,70 грн. + 16,56 грн. = 79,11 грн.

  1. Розраховуємо кількість електроенергії (кВт/год.), яку спожили в другому тарифному блоці (понад 100 кВт/год.) і проводимо розрахунок за спожиту електроенергію за відповідним тарифом:
Т 1 = Т 1 (загальне) - Т1 (до 100 кВт/год.)
Помножимо отриману кількість кВт/год на відповідний тариф:
400 – 31 = 369 кВт/год * 2,52 = 929,88 грн.
Т 2 = Т 2 (загальне) - Т 2 (до 100 кВт/год.)
300 – 23 = 277 кВт/год * 1,68 = 465,36 грн.
Т 3 = Т 3(загальне) - Т 3 (до 100 кВт/год.)
600 – 46 = 554 кВт/год * 0,672 = 372,29 грн.

Вартість спожитої електроенергії в третьому тарифному блоці
(понад 100 кВт/год.) = Т 1 (понад 100 кВт/год.) + Т 2 (понад 100 кВт/год.) + Т 3 (понад 100 кВт/год.)

Вартість = 929,88 грн. + 465,36 грн. + 372,29 грн. = 1767,53 грн.

6) Розрахуємо загальну суму до сплати за спожиту електроенергію (1300 кВт/год.):
Загальна сума до сплати = вартість спожитої електроенергії до 100 кВт/год.+ вартість спожитої електроенергії понад 100 кВт/год.
Загальна сума до сплати = 79,11 грн. + 1767,53 грн. = 1846,64 грн.