Застосування електропостачальниками рахунків із спеціальним режимом використання

 

Частиною другою статті 75 Закону України «Про ринок електричної енергії» встановлено, що покупці електричної енергії, які купують електричну енергію в електропостачальників, вносять плату за отриману електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника в одному з уповноважених банків.

Разом з тим, відповідно до частини п`ятої статті 75 Закону України «Про ринок електричної енергії», кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальника перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється НКРЕКП.

Такий алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання електропостачальника передбачає, за звичайних умов, перерахування всіх коштів, що надходять від покупців на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника, у повному обсязі на поточні рахунки електропостачальника.

Внесення змін до зазначеного алгоритму здійснюється виключно у разі прострочення електропостачальником у строки та порядку, що визначені правилами ринку, оплати вартості його небалансів електричної енергії. Такі зміни до алгоритму діють до повного погашення заборгованості електропостачальника перед оператором системи передачі. Зміни до алгоритму вносяться на підставі подання оператора системи передачі у разі виникнення заборгованості електропостачальника перед оператором системи передачі. Зміни до алгоритму мають передбачати, що кошти з поточного рахунка із спеціальним режимом використання електропостачальника перераховуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оператора системи передачі до повного погашення недоплати за куплений електропостачальником небаланс електричної енергії.

В свою чергу, відповідно до пункту 2 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» балансуючий ринок та ринок допоміжних послуг, ринок "на добу наперед" та внутрішньодобовий ринок, двосторонні договори (далі - новий ринок електричної енергії), та відповідно відповідальність за небаланси учасників ринку електричної енергії перед оператором системи передачі, починають діяти з 1 липня 2019 року. При цьому балансуючий ринок, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок та двосторонні договори запроваджуються одночасно.

З іншої сторони, відповідно до пункту 23 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» визнано такими, що втратили чинність:

Закон України «Про електроенергетику», крім:

  • визначення термінів «енергогенеруючі компанії», «енергопостачальники», «оптовий ринок електричної енергії України», «учасники оптового ринку електричної енергії України», «граничні показники», «поточні рахунки із спеціальним режимом використання», «оптового ринку електричної енергії», «алгоритм оптового ринку електричної енергії», «оптове постачання електричної енергії», «уповноважений банк», передбачених статтею 1, які втрачають чинність з дати початку дії нового ринку електричної енергії;
  • статті 9, яка втрачає чинність через 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом;
  • абзаців першого і другого частини другої статті 12, які втрачають чинність з дати початку дії нового ринку електричної енергії;
  • статей 15, 15-1, 17, які втрачають чинність з дати початку дії нового ринку електричної енергії.

Разом з тим, статтею 15-1 Закону України «Про електроенергетику» встановлено інші, відмінні від положень статті 75 Закону України «Про ринок електричної енергії», зобов’язання електропостачальників щодо відкриття та застосування рахунків із спеціальним режимом використання та встановлено відмінний порядок розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників.

Так відповідно до статті 15-1 Закону України «Про електроенергетику» для проведення розрахунків за закуплену на оптовому ринку електричної енергії України та спожиту електричну енергію енергопостачальники, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, їх відокремлені підрозділи та оптовий постачальник електричної енергії відкривають в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання.

Споживачі, які купують електричну енергію у енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, вносять плату за поставлену їм електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку. У разі перерахування споживачами коштів за електричну енергію на інші рахунки отримувачі повинні повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання. У разі неповернення споживачу у цей термін коштів, сплачених на інші, не на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховуються як оплата електричної енергії. Зарахування коштів до Державного бюджету України не звільняє їх отримувача від повернення цих коштів споживачу електричної енергії.

Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, перераховуються згідно з алгоритмом оптового ринку електричної енергії виключно на:

  • поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії;
  • поточний рахунок підприємства, яке здійснює розподіл електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;
  • поточний рахунок енергопостачальника;
  • поточний рахунок із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості оптового постачальника електричної енергії.

Кошти за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку електричної енергії, всіма енергопостачальниками перераховуються виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії.

Кошти за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку підприємством, що здійснює передачу електричної енергії, та всіма підприємствами, що здійснюють розподіл електричної енергії, перераховуються виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії.

Варто зауважити, що зазначені вимоги статті 15-1 Закону України «Про електроенергетику» встановлюють зобов’язання, щодо відкриття рахунку із спеціальним режимом використання та застосування їх для проведення розрахунків за закуплену на Оптовому ринку електричної енергії України та спожиту електричну енергію, лише для енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території.

Враховуючи викладене, НКРЕКП зазначає, що механізм застосування рахунків із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків на ринку електричної енергії України, встановлений частинами другою та п’ятою статті 75 Закону України «Про ринок електричної енергії», є можливим лише з дати початку дії нового ринку електричної енергії.

До дати початку дії нового ринку електричної енергії, порядок проведення розрахунків за закуплену на Оптовому ринку електричної енергії України та спожиту електричну енергію здійснюється відповідно до положень розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» та, відповідно, статей 15 та 15-1 Закону України «Про електроенергетику».